Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно актуални проблеми на МВР и политика за оптимизиране на министерството
Дата 07/06/2017
Входящ номер 754-05-23
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/06/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/06/2017
Текст на питането
Текст на отговор