Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на Министерството на образованието и науката относно безопасност на движението по пътищата
Дата 23/06/2017
Входящ номер 754-05-26
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/07/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/07/2017
Текст на питането
Текст на отговор