Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно утвърждаване на Национална здравна карта
Дата 12/07/2017
Входящ номер 754-05-32
Адресат Николай Петров, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 21/07/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/07/2017
Текст на питането
Текст на отговор