Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно забавяне на процедурите по подмярка 7.2 от Програма за развитие на селските райони
Дата 18/07/2017
Входящ номер 754-05-38
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/07/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 08/09/2017
Текст на питането
Текст на отговор