Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно спазване на разпоредбите, имащи отношение към риболовния капацитет и възможностите за риболов, и коректно прилагане на процедурите от страна на Изпълнителната Агенция по Рибарство и Аквакултури
Дата 15/09/2017
Входящ номер 754-05-43
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/09/2017
Дата на отговор Отговорено в зала на 06/10/2017
Текст на питането
Текст на отговор