Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика за безвъзмездна финансова помощ за малки и средни земеделски стопанства по подмярка 4.1."Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г
Дата 06/10/2017
Входящ номер 754-05-46
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/10/2017
Дата на отговор Писмен отговор на 25/10/2017
Текст на питането
Текст на отговор