Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика по отношение раждаемостта в страната
Дата 11/01/2018
Входящ номер 854-05-1
Адресат Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/01/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 19/01/2018
Текст на питането
Текст на отговор