Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно разработване на интегрирани програми за подкрепа на районите с неблагоприятни социално-икономически, демографски и географски характеристики
Дата 07/02/2018
Входящ номер 854-05-6
Адресат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/02/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/03/2018
Текст на питането
Текст на отговор