Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно държавната политика в областта на хидромелиорациите
Дата 20/03/2018
Входящ номер 854-05-21
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 30/03/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 30/03/2018
Текст на питането
Текст на отговор