Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката за интеграция на хората с увреждания
Дата 04/05/2018
Входящ номер 854-05-32
Адресат Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/05/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 18/05/2018
Текст на питането
Текст на отговор