Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на финансите спрямо Фонд "Радио и телевизия"
Дата 11/06/2018
Входящ номер 854-05-37
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/06/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/07/2018
Текст на питането
Текст на отговор