Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на вътрешните работи за борба с незаконната търговия с оръжие
Дата 13/06/2018
Входящ номер 854-05-39
Адресат Валентин Радев, Министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 22/06/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 22/06/2018
Текст на питането
Текст на отговор