Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката за осигуряване и поддържане на доброто експлоатационно състояние на пътищата от държавната пътна мрежа
Дата 20/06/2018
Входящ номер 854-05-43
Адресат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/06/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/09/2018
Текст на питането
Текст на отговор