Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изпълнение на разпоредби от подзаконовата нормативна база в областта на електронното управление, във връзка с електронния обмен на документи в администрацията
Дата 06/11/2018
Входящ номер 854-05-56
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор