Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно Политиката на правителството за справяне с усложняващата се епизоотична обстановка в страната
Дата 23/11/2018
Входящ номер 854-05-60
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор