Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката в областта на кадастъра - създаване и поддържане, обслужване на граждани
Дата 29/11/2018
Входящ номер 854-05-61
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/12/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 14/12/2018
Текст на питането
Текст на отговор