Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на правителството за справяне с усложняващата се епизоотична обстановка в страната
Дата 30/11/2018
Входящ номер 854-05-62
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/12/2018
Дата на отговор Отговорено в зала на 11/01/2019
Текст на питането
Текст на отговор