Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно действия на Министерски съвет по Наказателна процедура на ЕК срещу Република България 20102109 относно превишаване на нормите за ФПЧ10
Дата 20/12/2018
Входящ номер 854-05-64
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор