Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно организацията на трансплантационното лечение в България
Дата 11/01/2019
Входящ номер 954-05-1
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 25/01/2019
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор