Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките по отношение на интеграцията на ромите
Дата 15/01/2019
Входящ номер 954-05-2
Адресат Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор