Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките по отношение на интеграцията на ромите
Дата 16/01/2019
Входящ номер 954-05-3
Адресат Томислав Дончев, заместник министър-председател
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 25/01/2019
Дата на отговор Отговорено в зала на 25/01/2019
Текст на питането
Текст на отговор