Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите по контрола и налагането на санкции по Програма за развитие на селските райони 2014-2020
Дата 31/05/2019
Входящ номер 954-05-20
Адресат Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/06/2019
Дата на отговор Отговорено в зала на 05/07/2019
Текст на питането
Текст на отговор