Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно осигуряване на качествени и достъпни обществени пътнически услуги
Дата 11/10/2019
Входящ номер 954-05-45
Адресат Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор