Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно осигуряване на финансова подкрепа с фокус върху малките и средни предприятия
Дата 18/10/2019
Входящ номер 954-05-48
Адресат Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 01/11/2019
Дата на отговор Отговорено в зала на 15/11/2019
Текст на питането
Текст на отговор