Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно подобряване на достъпа до аптеки и подобряване на фармацевтичната грижа
Дата 04/12/2019
Входящ номер 954-05-53
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор