Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно изпълнение на Програмата за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.
Дата 16/01/2020
Входящ номер 054-05-2
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор