Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно предприемане на мерки от страна на Министерството на околната среда и водите за недопускане на нарушения в областта на законодателството по управление на отпадъците
Дата 23/01/2020
Входящ номер 054-05-3
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 31/01/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 31/01/2020
Текст на питането
Текст на отговор