Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно резултатите от Плана за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2019 - 2020 г
Дата 28/01/2020
Входящ номер 054-05-4
Адресат Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/02/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 14/02/2020
Текст на питането
Текст на отговор