Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно влизане на страната ни в еврозоната
Дата 05/02/2020
Входящ номер 054-05-6
Адресат Владислав Горанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/02/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 28/02/2020
Текст на питането
Текст на отговор