Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно осигуряване на качествени и достъпни обществени пътнически услуги
Дата 05/02/2020
Входящ номер 054-05-7
Адресат Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/02/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 06/03/2020
Текст на питането
Текст на отговор