Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно подобряване на достъпа до аптеки и повишаване на качеството на фармацевтичната грижа
Дата 05/02/2020
Входящ номер 054-05-8
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 14/02/2020
Дата на отговор Отговорено в зала на 21/02/2020
Текст на питането
Текст на отговор