Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно разпространението на новия Коронавирус 2019-nCoV в глобален мащаб и актуалните мерки на властите за недопускането му в България
Дата 11/02/2020
Входящ номер 054-05-9
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Отговорът е отложен за
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор