Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно лекарствената стратегия в Република България
Дата 11/03/2020
Входящ номер 054-05-16
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор