Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиките за преодоляване на последиците от разпространението на коронавирус
Дата 12/03/2020
Входящ номер 054-05-17
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор