Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политика на МОСВ по отношение на устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите
Дата 26/03/2020
Входящ номер 054-05-20
Адресат Емил Димитров, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/04/2020
Отговорът е отложен за
Дата на отговор Писмен отговор на 07/04/2020
Текст на питането
Текст на отговор