Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно стратегия за подобряване на условията на труд и за финансова компенсация за българските медици
Дата 15/05/2020
Входящ номер 054-05-21
Адресат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 29/05/2020
Отговорът е отложен за 05/06/2020
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор