Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно прекратено финансиране към общините по договори, сключени с Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ПУДООС/
Дата 14/10/2009
Входящ номер 954-05-16
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/10/2009
Дата на отговор Отговорено в зала на 23/10/2009
Текст на питането
Текст на отговор