Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно делата от особен обществен интерес
Дата 04/07/2011
Входящ номер 154-05-100
Адресат Маргарита Попова, Министър на правосъдието
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор