Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на околната среда и водите за управление на природните и национални паркове в България
Дата 26/07/2011
Входящ номер 154-05-109
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/09/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 02/09/2011
Текст на питането
Текст на отговор