Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на Министерството на околната среда и водите за превенция и предотвратяване конфликта на интереси при осъществяване на многостранната дейност на министерството
Дата 02/09/2011
Входящ номер 154-05-123
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/09/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 16/09/2011
Текст на питането
Текст на отговор