Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно нерегламентирани опити за монополизиране на дейностите по стопанисване на горски територии, добив на дървесина, инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии
Дата 09/09/2011
Входящ номер 154-05-128
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 23/09/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 04/10/2011
Текст на питането
Текст на отговор