Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно политиката на национална сигурност чрез гарантиране на функционирането на железопътния транспорт и европейската му интеграция
Дата 30/09/2011
Входящ номер 154-05-139
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор