Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно стандартите за финансираните от държавата делегирани дейности през 2012 г., във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
Дата 05/12/2011
Входящ номер 154-05-174
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/12/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 13/01/2012
Текст на питането
Текст на отговор