Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно определяне на дохода за изчисляване обезщетенията за временна неработоспособност, поради общо заболяване, професионална болест или трудова злополука, и начина на изплащането им
Дата 06/12/2011
Входящ номер 154-05-179
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/12/2011
Дата на отговор Отговорено в зала на 13/01/2012
Текст на питането
Текст на отговор