Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно предложения по Доклада на Мисията на Организацията за сигурност и сътрудничеството в Европа (ОССЕ) за наблюдение на "Избори 2011"
Дата 18/01/2012
Входящ номер 254-05-8
Адресат Николай Младенов, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/01/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 27/01/2012
Текст на питането
Текст на отговор