Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно прогноза на Световната банка за развитие на икономиката
Дата 25/01/2012
Входящ номер 254-05-15
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/02/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 24/02/2012
Текст на питането
Текст на отговор