Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно рехабилитацията на жп линията София - Видин
Дата 25/01/2012
Входящ номер 254-05-16
Адресат Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор