Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно последващата политика по намерение на Република България да поиска Европейската комисия за намаляване на размера на националното финансиране при изпълнение на проекти по европейските програми
Дата 27/01/2012
Входящ номер 254-05-21
Адресат ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ, Министър по управление на средствата от Европейския съюз
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/02/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/02/2012
Текст на питането
Текст на отговор