Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно липсата на квалифицирани кадри за производството
Дата 01/02/2012
Входящ номер 254-05-24
Адресат Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/02/2012
Дата на отговор Отговорено в зала на 10/02/2012
Текст на питането
Текст на отговор