Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Питания
Питане
Относно ангажиментите на българското правителство за по-активно включване на демографските проблеми в Националната програма за реформи
Дата 01/02/2012
Входящ номер 254-05-27
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Текст на питането
Текст на отговор